Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op de website en diensten van Robbert Kramer Interieurs - tevens handelend onder de handelsnamen Tussen 8284 en RK Advies. Hierna te noemen RKI.

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons bedrijf. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Je dient je ervan bewust te zijn dat RKI niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen.

Door gebruik te maken van deze website en door het plaatsen van een aanvraag of order geef je aan de privacy policy te accepteren.

Wij houden algemene bezoekgegevens bij van de website www.rkinterieurs.nl, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen. Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert en we gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Een cookie kan geen virussen bevatten. 

Bij het gebruik van deze website of onze diensten wordt soms gevraagd om persoonsgegevens achter te laten, zoals bij het invullen van het contactformulier. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. We leggen graag uit waar we je gegevens verder voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan.

Bescherming persoonsgegevens

RKI verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder een overzicht van de mogelijke persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Klantnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK en/of BTW nummer

RKI verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze overeenkomst
 • Om je te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het verzenden van een factuur
 • Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief

RKI gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Zo verkopen of geven we jouw gegevens niet zomaar aan derden. RKI deelt jouw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RKI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wet ons voorschrijft.

RKI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rkinterieurs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) af te schermen. Dit ter bescherming van je privacy. RKI zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

RKI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van RKI of die van een derde partij. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rkinterieurs.nl

Wijzigingen privacy policy RKI

RKI heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van RKI.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@rkinterieurs.nl

 

Robbert Kramer Interieurs
Knoevenoordstraat 77
6971 LH Brummen

Telefoon: 088 - 8284 000
E-mail: info@rkinterieurs.nl